BOOKING AF TID OG AFBUD

Hvordan kan vi assistere dig?

Intet spørgsmål er for lille eller ubetydeligt. Uanset om det drejer sig om information om en behandling, tidsbestilling, eller noget helt andet, står vi klar til at svare på dine spørgsmål og yde den hjælp, du har brug for.

For tidsbestilling og spørgsmål

Telefontider

Akutnummer til operationspatienter

For afbud

Betaling

Alle vores ydelser, herunder undersøgelser, behandlinger og operationer, skal betales forud. Betalingen skal ske senest på behandlingsdagen i klinikken.

Alle vores ydelser, herunder undersøgelser, behandlinger og operationer, skal betales forud. Betalingen skal ske senest på behandlingsdagen i klinikken.

Modtager:

Øjenklinikken Syn

Birkedalsvej 35V, 1. dør 40,

3000 Helsingør

CVR: 39139332

Telefon: 69 17 18 70

E-mail: [email protected]

 • Kredit- og debetkort: Dankort, VISA-Dankort, VISA, Diners, Mastercard, og Maestro.
 • Kontanter op til 14.999 kr.
 • Bank: Sparekassen Danmark Bank
 • Reg.nr.: 9070, Konto: 2074776089
 • SWIFT-kode: VRAADK21
 • IBAN: DK8098512074776089
 • Husk at angive fakturanummeret i referenceteksten.
 • Betalingen skal foretages senest dagen før kl. 16.00.
 • Medbring venligst kvittering eller anden betalingsdokumentation.
 • Betaling foretages før din konsultation eller operation.
 • Vi behandler alle personlige og følsomme data med den højeste fortrolighed. For mere information om vores håndtering af personlige oplysninger, klik her.

Patientvejledning

Hos Øjenklinikken Syn er det vigtigt for os, at du føler dig velinformeret og tryg gennem hele dit behandlingsforløb. Hvis du nogensinde har spørgsmål eller bekymringer efter din behandling, er vi her for at lytte og hjælpe. Denne side er dedikeret til at guide dig gennem processen og sikre, at du føler dig støttet hvert skridt på vejen.

På denne side kan du få indsigt i følgende emner:

 • Privatlivspolitik
 • Klagevejledning
 • Cookiespolitik

Hos Øjenklinikken Syn er det vigtigt for os, at du føler dig velinformeret og tryg gennem hele dit behandlingsforløb. Hvis du nogensinde har spørgsmål eller bekymringer efter din behandling, er vi her for at lytte og hjælpe. Denne side er dedikeret til at guide dig gennem processen og sikre, at du føler dig støttet hvert skridt på vejen.

På denne side kan du få indsigt i følgende emner:

 • Privatlivspolitik
 • Klagevejledning
 • Cookiespolitik

Vi værdsætter fortroligheden af dine personlige oplysninger og er forpligtet til at beskytte dem i overensstemmelse med gældende love og regler. Vi er forpligtet til at sikre, at dine personlige data håndteres korrekt. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

For mere detaljeret information om vores privatlivspolitik.

Vi værdsætter fortroligheden af dine personlige oplysninger og er forpligtet til at beskytte dem i overensstemmelse med gældende love og regler. Vi er forpligtet til at sikre, at dine personlige data håndteres korrekt. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

For mere detaljeret information om vores privatlivspolitik

Klagevejledning

På Øjenklinikken Syn prioriterer vi din tilfredshed og velvære højt. Vi forstår, at der kan opstå situationer, hvor du som patient måske ikke føler dig fuldt tilfreds med den behandling, du har modtaget. I sådanne tilfælde opfordrer vi dig til først at kontakte os. Vi er her for at lytte og hjælpe. Du kan sende en e-mail til [email protected] , hvor du kan dele dine oplevelser og eventuelle bekymringer. Vi vil svare dig så hurtigt som muligt, typisk inden for en dag i de fleste tilfælde.

På Øjenklinikken Syn prioriterer vi din tilfredshed og velvære højt. Vi forstår, at der kan opstå situationer, hvor du som patient måske ikke føler dig fuldt tilfreds med den behandling, du har modtaget. I sådanne tilfælde opfordrer vi dig til først at kontakte os. Vi er her for at lytte og hjælpe. Du kan sende en e-mail til [email protected] , hvor du kan dele dine oplevelser og eventuelle bekymringer. Vi vil svare dig så hurtigt som muligt, typisk inden for en dag i de fleste tilfælde.

Vi tror på, at mange udfordringer kan løses gennem åben og ærlig dialog. Ved at dele dine bekymringer, giver du os mulighed for at forstå og adressere eventuelle problemer direkte. Vores dedikerede team vil arbejde tæt sammen med dig for at finde en tilfredsstillende løsning.

Hos Øjenklinikken Syn er vi forpligtet til at levere førsteklasses øjenpleje og sikre, at din oplevelse hos os er positiv. Din feedback er afgørende for os, da den hjælper os med at forbedre vores service og sikre, at alle patienter modtager den bedste pleje.

Hvis du efter at have været i dialog med os stadig føler, at dit problem ikke er blevet tilstrækkeligt løst, har du flere muligheder:

Såfremt du ønsker at indrapportere en såkaldt ”utilsigtet hændelse”, kan det gøres på Utilsigtede hændelser | Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)

 

En ”utilsigtet hændelse” er enhver begivenhed, der er en følge af behandling eller ophold på et sygehus eller i en klinik og som ikke skyldes patientens sygdom og som samtidig har givet en skade eller kunne have gjort det. Det er både på forhånd kendte samt ukendte hændelser og fejl.

Såfremt du ønsker at klage over den behandling, du har modtaget, kan du gøre det her Klage over sundhedsfaglig behandling (borger.dk).

Hvis du mener, du har fået en skade i forbindelse med behandlingen, kan du søge erstatning hos Patienterstatningen på Søg erstatning | Patienterstatningen

Patienterstatningen behandler ikke klager, men tager udelukkende stilling til, om du har fået en skade som følge af behandlingen og derudfra, om der efter loven er grundlag for at tildele erstatning.

Cookiespolitik

På vores hjemmeside anvender vi cookies for at forbedre din brugeroplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din enhed når du besøger en hjemmeside. De hjælper os med at huske dine præferencer og forstå, hvordan du interagerer med vores hjemmeside. Du har mulighed for at acceptere eller afvise cookies.

For mere detaljeret information om de specifikke cookies, vi bruger, og hvordan vi behandler dine data, klik cookiespolitik.

På vores hjemmeside anvender vi cookies for at forbedre din brugeroplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din enhed når du besøger en hjemmeside. De hjælper os med at huske dine præferencer og forstå, hvordan du interagerer med vores hjemmeside. Du har mulighed for at acceptere eller afvise cookies.

For mere detaljeret information om de specifikke cookies, vi bruger, og hvordan vi behandler dine data, klik cookiespolitik.

Privatlivspolitik

Behandling af oplysninger

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Øjenklinikken Syn en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Øjenklinikken Syn behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Øjenklinikken Syn indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Vi vil i fornødne omfang, jf. sundhedslovens kapitel 9, indhente og dele relevante journaloplysninger med relevante sundhedspersoner, fx din alment praktiserende læge og hospitalsafdelinger, som vi samarbejder med. Såfremt du ikke vil samtykke til dette, bedes du meddele dette til klinikpersonalet.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber, dog ikke uden eksplicitte samtykke

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler
  (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i
 • Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.
 • Din aftaletider deles i din sundhedsjournal online, jf Bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur (BEK nr 1101 af 29/06/2020), inkl. bilag 1.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • Novax journalsystem til opbevaring af dine sundhedsdata

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på telefon 69 17 18 70.

Dato: 01.dec 2023

Behandling af oplysninger

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Øjenklinikken Syn en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Øjenklinikken Syn behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Øjenklinikken Syn indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Vi vil i fornødne omfang, jf. sundhedslovens kapitel 9, indhente og dele relevante journaloplysninger med relevante sundhedspersoner, fx din alment praktiserende læge og hospitalsafdelinger, som vi samarbejder med. Såfremt du ikke vil samtykke til dette, bedes du meddele dette til klinikpersonalet.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber, dog ikke uden eksplicitte samtykke

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler
  (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i
 • Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.
 • Din aftaletider deles i din sundhedsjournal online, jf Bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur (BEK nr 1101 af 29/06/2020), inkl. bilag 1.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • Novax journalsystem til opbevaring af dine sundhedsdata

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på telefon 69 17 18 70.

Dato: 01.dec 2023